aktivnosti projekta

 • Izrada zvučnih instalacija
 • Radionica
 • Izložba/ performansi
 • Kratak dokumentarni film

  Kratki dokumentarni film “From Noise to Sound” prati čitav proces izrade instalacija - od izbora materijala za izradu zvučnih objekata do njihove “upotrebe”. Takođe sadrži intervjue sa učesnicima projekta iz Poljske, Slovačke, Mađarske i Srbije na temu savremene skulpture. Predstavljajući proces postavljanja instalacije i konačno izvođenje/performans na njima, film nam daje uvid na koji način interdisciplinarna instalacija može da utiče na okolinu.

  FILM
 • Publikacija "From Noise to Sound"

  Publikacija “From Noise to Sound” prati process izrade instalacija, zajednički rad svih učesnika tokom radionice i izložbe, kao i aktivnosti i važne prekretnice tokom imlementacje projekta. Sadrži intervjue sa nekim od učesnika projekta na temu nedostatka savremene skulpture i urbanog dizajna u Novom Sadu.

  PUBLIKACIJA
 • Promocija dokumentarnog filma i publikacije
Visegrad Fund Logo

This project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from internation Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe

visegradfund.org
From Noise to Sound

Projekat "From Noise to Sound" predstavlja inicijativu umetnika i studenata umetnosti ka problemskom razmišljanju i delovanju u cilju rešavanja problema nedostatka savremene skulpture u Novom Sadu kroz zajednički rad studenata i profesora iz 4 zemlje (Srbija, Slovačka, Mađarska i Poljska).

Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti

akademija.uns.ac.rs

Akademija Umetnosti
Banska Bistrica

aku.sk

Univerzitet Umetnosti
Poznan

uap.edu.pl

Univerzitet u Pečuju
Fakultet muzičkih i vizuelnih umetnosti u Pečuju

www.art.pte.hu