kalendar događaja

  • Februar 2019 - Pripremna faza projekta
  • Mart - maj 2019 - Izrada instalacija
  • 27-31. maj 2019 - - RADIONICA
  • 1. jun 2019 - IZLOZBA / PERFORMANS
  • Jun 2019 - novembar 2020 - Priprema za štampu, dizajn i štampanje publikacije i priprema foto i video dokumentacije i montaza dokumentarnog filma
  • Novembar 2019 - januar 2020 - Promocija publikacije i filma
  • Mart 2020 - Završetak projekta

RADIONICA I IZLOZBA / PERFORMANS - PROGRAM

Visegrad Fund Logo

This project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from internation Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe

visegradfund.org
From Noise to Sound

Projekat "From Noise to Sound" predstavlja inicijativu umetnika i studenata umetnosti ka problemskom razmišljanju i delovanju u cilju rešavanja problema nedostatka savremene skulpture u Novom Sadu kroz zajednički rad studenata i profesora iz 4 zemlje (Srbija, Slovačka, Mađarska i Poljska).

Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti

akademija.uns.ac.rs

Akademija Umetnosti
Banska Bistrica

aku.sk

Univerzitet Umetnosti
Poznan

uap.edu.pl

Univerzitet u Pečuju
Fakultet muzičkih i vizuelnih umetnosti u Pečuju

www.art.pte.hu