o projektu

Projekat „From Noise to Sound“ predstavlja inicijativu Nikole Macure, doc. na Katedri za vajarstvo ka problemskom razmišljanju i delovanju u cilju rešavanja problema nedostatka savremene skulpture u Novom Sadu kroz zajednički rad studenata i profesora iz 4 zemlje (Srbija, Slovačka, Mađarska i Poljska).
Cilj projekta jeste kritičko sagledavanje savremene skulpture u Novom Sadu kroz interkulturalni dijalog sa pozicije međunarodnog i interdisciplinarnog stanovišta. Razmena ideja, primeri dobre prakse i iskustva V4 zemalja značajno doprinose sistemskom sagledavanju pitanja savremene skulpture Novog Sada, a iskustva predstavnika gradova Pečuja, Banske Bistrice i Poznanja u ovom procesu značajno doprinose inovativnijem i drugačijem sagledavnju problematike.Drugi, veoma važan cilj ovog projekta je da ponudi efektno rešenje u vidu zvučnih instalacija – instrumenata koji je prave od vojnih rekvizita. Projekat je interdisciplinaran i podrazumeva timski rad ljudi iz različitih oblasti umetnosti, nauke i društvenog sektora iz 4 grada (Novog Sada – Srbija, Banske Bistrice – Slovačka, Pečuja – Mađarska i Poznanja – Poljska).

Nadalje, naš cilj je i stvaranje okruženja i atmosfere u kojem će učesnici iz različitih sredina i oblasti umetnosti (i drugih oblasti) sarađivati u prijatnoj atmosferi, razmenjivati ideje i na taj način dodatno kreativno stimulisati jedni druge. Konačan proizvod ovog intenzivnog zajedničkog rada biće prikazan na završnoj izložbi instalacija i izvođenjima na nekoliko lokacija u gradu.
Osnovne aktivnosti projekta uključuju: izradu instalacija, radionicu, izradu kratkog dokumentarnog filma o projektu, izradu i štampanje kataloga/publickacije, kao i promociju filma i publikacije o projektu.

Visegrad Fund Logo

This project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from internation Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe

visegradfund.org
From Noise to Sound

Projekat "From Noise to Sound" predstavlja inicijativu umetnika i studenata umetnosti ka problemskom razmišljanju i delovanju u cilju rešavanja problema nedostatka savremene skulpture u Novom Sadu kroz zajednički rad studenata i profesora iz 4 zemlje (Srbija, Slovačka, Mađarska i Poljska).

Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti

akademija.uns.ac.rs

Akademija Umetnosti
Banska Bistrica

aku.sk

Univerzitet Umetnosti
Poznan

uap.edu.pl

Univerzitet u Pečuju
Fakultet muzičkih i vizuelnih umetnosti u Pečuju

www.art.pte.hu